Danh sách Thầy, Cô trong Ban Giám hiệu

Chi Uỷ và các đoàn thể Ban giám hiệu và các trưởng bộ phân

- Chi Uỷ:

Bí Thư Chi Bộ: Cô Lê Kim Mỹ

Phó thư chi bộ:Thầy Nguyễn Tăng Thành

Chi uỷ viên: Thầy Huỳnh Minh Tiếng

- Công đoàn cơ sở:

Chủ tịch: Cô Nguyễn Thị Phú

-Đoàn thanh niên:

Bí thư chi đoàn:Cô Lê Thị Hồng Thanh

- Hội cựu chiến binh:

Chủ tịch: Thầy Nguyễn Thành Ý

 

 

Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Phan Hòa

Phó Hiệu trưởng:Thầy Huỳnh Văn Hiệp

Trưởng phòng TC-HC-TH: Cô Triệu Thị Ngoc Hạnh

Trưởng phòng Đào tạo: Thầy Thái Kim Trọng

Trưởng phòng Công tác học sinh: Thầy Huỳnh Minh Tiếng

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Cô Phạm Thị Minh

Trưởng khoa Cơ - Điện lạnh: Thầy Nguyễn Tăng Thành

Trưởng khoa Nghiệp vụ - Chăm sóc sắc đẹp: Cô Đặng Thị Tuyết Mai

Trưởng khoa Kinh tế - Công tác xã hội: Thầy Đinh Công Danh

Trưởng khoa Công nghệ thông tin: Thầy Hồ Ngọc Lưu

Trưởng khoa Điện – Điện tử: Cô Trần Thị Vân Quỳnh

Trưởng bộ môn Kỹ năng sống: Cô Lê Kim Mỹ.

 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: