Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin

Nghề Thiết kế đồ họa, Quản trị mạng. Khoa Công nghệ Thông tin đã và đang phát triển theo hướng Đào tạo có chất lượng. Học sinh được tiếp cận thực tế bằng hệ thống bài tập thực tế, đồ án, đề tài, .... Xây dựng và phát triển mô hình vừa học tập vừa sản xuất. 

A. Giới thiệu chung

-   Khoa Công Nghệ Thông Tin của Trường TCN Nhân Đạo được hình thành năm 2004.

 -   Hiện nay, khoa Công nghệ Thông tin đã và đang phát triển theo hướng Đào tạo có chất lượng. Tạo cơ hội, trang bị kinh nghiệm cho học sinh ngay trong thời gian học tập tại Trường TCN Nhân Đạo. Học sinh được tiếp cận thực tế bằng hệ thống bài tập thực tế, đồ án, đề tài, .... Xây dựng và phát triển mô hình vừa học tập vừa sản xuất.

 - Chúng tôi nghiên cứu, thăm dò nhu cầu học tập, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp. Từ đó Khoa CNTT quyết định xây dựng chương trình đào tạo các nghề mà Xã hội hiện nay đang rất cần: Thiết kế đồ họa, Quản trị mạng máy tính. Trong đó nghề Quản trị mạng máy tính được chọn làm nghề trọng điểm cấp quốc gia.

 -   Khoa chúng tôi tạo mọi điều kiện để học sinh tốt nghiệp có việc làm ngay, học liên thông trong thời gian đi làm. Giới thiệu việc làm cho học sinh ra trường, cung cấp nguồn lao động cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thông qua hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm của trường, nhờ mối quan hệ của Giáo viên giảng dạy và cựu học sinh giới thiệu.

-   Thông tin liên hệ Khoa CNTT:

Cell: (028) 39931370 (117)

Email: khoacnttnd@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/groups/khoacnttnhandao/

     Website: http://truongnhandao.edu.vn/khoa-bo-mon/cong-nghe-thong-tin/gioi-thieu-khoa/295_MenuArticle.html

1. Ban chủ nhiệm khoa

ThS. HỒ NGỌC LƯU (Trưởng khoa)

Ths. HOÀNG MINH HƯNG(Phó Khoa)

Lý Quốc Cường (Trợ lý khoa)

2. Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, 100% chuẩn giáo viên dạy nghề cấp quốc gia

STT

TÊN GIÁO VIÊN

CHUYÊN MÔN

01

Ths. HỒ NGỌC LƯU

Quản trị mạng máy tính- trên 8 năm giảng dạy - Kỹ năng nghề Quản trị mạng máy tính

02

Ths. HOÀNG MINH HƯNG

Khoa học máy tính - chuyên viên đồ họa ứng dụng - trên 11 năm giảng dạy – Kỹ năng nghề Quản trị mạng máy tính

03

Ths. TRẦN THỊ NGỌC THỦY

Họa sĩ - trên 8 năm giảng dạy

04

CN. NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

Họa sĩ - trên 8 năm giảng dạy

05

ThS NGUYỄN VĂN HƯƠNG Quản trị mạng máy- trên 8 năm giảng dạy - Kỹ năng nghề Quản trị mạng máy tính

06

CN. TRẦN BẢO XUYÊN

Quản trị mạng máy- trên 6 năm giảng dạy - Kỹ năng nghề Quản trị mạng máy tính

07

ThS. NGUYỄN TRƯỜNG BẢO

Chuyên viên đồ họa ứng dụng - trên 11 năm giảng dạy

Giáo viên khoa Công nghệ Thông tin

B.  Chức Năng Đào Tạo 

  I. Trung cấp nghề

 Quyền lợi, chế độ, chính sách:

 -  Được chính phủ hỗ trợ 100% học phí học hệ trung cấp theo luật giáo dục nghề nghiệp đối với các đối tượng :

 + theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

 + Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp;

 + Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trung ương quy định;  người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

 -  Các chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng khác thực hiện theo quy định của đơn vị.

 -  HS có hộ khẩu Q3 được Trường xét giảm 30% học phí học nghề hệ sơ cấp.

 -  Giới thiệu việc làm miễn phí sau tốt nghiệp.  

 -  Được tạm hoãn NVQS cho HS Nam theo Luật NVQS

 -  Học sinh học tại xưởng thực hành với những thiết bị hiện đại, mỗi học sinh 1 máy.

 1.  Nghề Thiết kế đồ họa

 -  Cung cấp tất cả kiến thức mỹ thuật: bố cục, màu sắc, trang trí sản phẩm, hình họa, phối cảnh, ..

 -  Sử dụng thành thạo máy vi tính, vi tính văn phòng.

 -  Xử lý ảnh Studio. Cắt ghép ảnh, thiết kế Album ảnh cưới, ảnh nghệ thuật.

 -  Thiết kế các mẫu sản phẩm 2D in ấn quảng cáo: logo, bao bì, poster, lịch, brochure, catalogue, tạp chí …

 -  Thiết kế các mẫu sản phẩm 3D, vật dụng nội thất, …

 -  Thiết kế và quản trị website, thiết kế các sản phẩm đồ họa chuyển động: website, nhạc flash, banner động, các hiệu ứng động, mô hình động, …

 -  Từ các dữ liệu hình ảnh, các videoclip chúng ta cắt, ghép, lồng tiếng. hiệu ứng  thành các videoclip hoàn chỉnh như các videoclip giới thiệu, nhạc, giới thiệu phim, quảng cáo.

 - Sử dụng thành thạo các phần mềm: Office 2007, 3Ds Max, Photoshop, Illustrator, CorelDraw, InDesign, Flash, Dreamwaver, Premier, …

 -  Sinh viên được chuyên gia hướng dẫn thực hiện đồ án tổng hợp: thiết kế tất cả các sản phẩm ấn phẩm hoặc thực hiện các Clips quảng cáo, ….

 -  Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phối hợp làm việc nhóm.

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MH 01

Chính trị

MH 02

Pháp luật

MH 03

Giáo dục thể chất

MH 04

Giáo dục quốc phòng

MH 05

Tin học

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

MH 07

Kỹ năng sống

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MH 08

Mỹ thuật cơ bản

MH 09

Chế bản điện tử bằng CorelDraw

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

MH 10

Xử lý ảnh bằng Photoshop

MĐ 11

Chế bản điện tử bằng Illustrator

MĐ 12

Đồ họa web

MĐ 13

Chế bản điện tử bằng Indesign

MĐ 14

Thiết kế sản phẩm quảng cáo

MĐ 15

Đồ họa 3D quảng cáo

MĐ 16

Dựng phim

MĐ 17

Kỹ xảo phim

MĐ 18

Thực tập tốt nghiệp


2.  Nghề Quản trị mạng máy tính (Nghề trọng điểm cấp quốc gia)      

 -  Cung cấp các kiến thức chung về công nghệ mạng và lập trình mạng

 - Sử dụng thành thạo máy vi tính, vi tính văn phòng.

 - Lắp ráp, cài đặt, bảo trì, phục hồi dữ liệu máy tính.

 -  Cung cấp kiến thức cơ sở dữ liệu, kỹ thuật lập trình cơ bản, lập trình mạng từ đó xây dựng website bằng công nghệ .NET hoặc mã nguồn mở.

 -  Thiết kế và thi công hệ thống mạng LAN, WAN theo quy trình chuẩn.

 -  Quản trị hệ thống mạng trên Microsoft Windows, Linux

 -  Triển khai các dich vụ trên mạng: FTP, WEB SERVER, MAIL SERVER

 -  Bảo vệ an toàn hệ thống mạng luôn thông mạng.

 -  Sinh viên được chuyên gia hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: thiết kế và triển khai xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp, trường học, dịch vụ Internet,

 -  Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phối hợp làm việc nhóm.

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MH 01

Chính trị

MH 02

Pháp luật

MH 03

Giáo dục thể chất

MH 04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

MH 05

Tin học

MH 06

Ngoại ngữ

MĐ 07

Kỹ năng sống

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MH 08

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính

MH 09

Mạng máy tính

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

MH 10

Xây dựng mạng LAN

MĐ 11

Quản trị mạng Windows Server

MĐ 12

Dịch vụ web, mail

MĐ 13

Quản trị mạng Linux

MĐ 14

Triển khai hệ thống mạng

MĐ 15

Triển khai an toàn thông tin

MĐ 16

Hạ tầng mạng viễn thông cho doanh nghiệp

MĐ 17

Thực nghiệp triển khai hệ thống mạng

MĐ 18

Thực tập tốt nghiệp

II. Sơ cấp nghề (300 giờ) và thường xuyên (ngắn hạn) 

Tên nghề

Tên khoá học

Thời gian

Thiết kế đồ họa

-Thiết kế quảng cáo

300 giờ

-Kỹ thuật thiết kế đồ họa bằng CorelDraw

45 giờ

-Kỹ thuật thiết kế đồ họa bằng Illustrator

45 giờ

-Kỹ thuật xử lý ảnh bằng Photoshop

45 giờ

Quản trị mạng máy tính

-Quản trị mạng và bảo trì hệ thống

300 giờ


C. THÀNH TÍCH NỔI  BẬT

1. Thành tích giáo viên:

Thầy Trần Bảo Xuyên đạt giải 3 giáo viên giỏi cấp Thành phố nghề Quản trị mạng máy tính

Thầy Trần Bảo Xuyên (bên phải, thứ 2)

2. Thành tích Học Sinh:

Học sinh Nguyễn Danh Gia Bảo 2 lần đạt giải khuyến khích hội thi tay nghề giỏi cấp Thành phố nghề Thiết kế đồ họa.

Học sinh Nguyễn Danh Gia Bảo (bên trái thứ 2)

Hiện nay, Khoa Công nghệ Thông tin đã và đang phát triển theo hướng Đào tạo có chất lượng. Tạo cơ hội, trang bị kinh nghiệm cho học sinh ngay trong thời gian học tập tại Trường TCN Nhân Đạo. Học sinh được tiếp cận thực tế bằng hệ thống bài tập thực tế, đồ án, đề tài, .... Xây dựng và phát triển mô hình vừa học tập vừa sản xuất.


► Với nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị và sự phát triển của xã hội Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á. Khoa CNTT luôn sẵn sàng đáp ứng với phương châm và mục tiêu đào tạo:

Chương trình tiên tiến - Giáo viên tận tình

 Phụ huynh vững tin - Học sinh thành đạt

 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: