Giới thiệu khoa Kinh tế và Công tác xã hội

Văn phòng chính của Khoa đặt tại 453/ 39 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thọai : (028) 38439122 
Email : khoaqttcnd@gmail.com 

A.    Giới thiệu chung

Khoa Kinh tế và Công tác xã hội của Trường TCN Nhân Đạo được hình thành năm 01/03/2008

Hiện nay, Khoa Kinh tế và Công tác xã hội (Tiền thân là Khoa Quản trị tài chính kế toán) và bộ môn công tác xã hội đã và đang phát triển theo hướng Đào tạo có chất lượng. Học sinh được tiếp cận thực tế bằng hệ thống bài tập thực tế, đồ án, đề tài, .... Xây dựng và phát triển mô hình vừa học tập vừa sản xuất.

Thông tin liên hệ Khoa :

Văn phòng Khoa: 453/ 39 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thọai : (028) 38.439.122

Email : khoaqttcnd@gmail.com 

Web: http://truongnhandao.edu.vn

  1. Ban chủ nhiệm khoa

Sô TT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

1

Ths. Đinh Công Danh

Trưởng khoa

2

Ths. Nguyển Ngọc Chấn

Phó Khoa

3

Trần Thị Nhã Lan

Trợ lý khoa


  1. Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, 100% chuẩn giáo viên dạy nghề cấp quốc gia

 STT

Họ và tên

Chuyên Môn

Chức Vụ

1

Ths. Đinh Công Danh

Kinh tế

Trưởng Khoa

2

Ths. Ngô Thị Thanh Hòa

Kế Toán

Giảng viên

3

Ths. Lê Trọng Tín

Kế Toán

Giảng viên

4

CN. Trần Thành Cường

Kế Toán

Giảng viên

5

Ths. Nguyễn Thanh Tùng

Xã hội học

Giảng viên

6

Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng

Kinh tế

Giảng viên

7

Th.s Nguyễn Ngọc Chấn

Quản lý GD

Giảng viên

8

Ths. Nguyễn Cao Dũng

Quản lý GD

Giảng viên

9

Ths. Hà Thị Lệ Phương

Kế Toán

Giảng viên

10

Th.s. Nguyễn Thị Nam

CNTT

Giảng viên

11

Th.S Trần Trung Lạc

QTKD

Giảng viên
12 CN. Nguyễn Hoàng Kế Toán Giảng viên 
13 CN.Trần Quốc Đạo Xã hội học  Giảng viên
14 CN. Thân Văn Hậu Xã hội học  Giảng viên

 

Thầy Đinh Công Danh trưởng khoa

Tập Thể Khoa

B. Chức Năng Đào Tạo

*  Quyền lợi, chế độ, chính sách:

-    Được chính phủ hỗ trợ 100% học phí học hệ trung cấp theo luật giáo dục nghề nghiệp đối với các đối tượng :

  • Người đi học các trình độ trung cấp, cao đẳng là người có công với cách mạng và thân nhân của  người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;
  • Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp;
  • Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trung ương quy định;  người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

-    Các chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng khác thực hiện theo quy định của đơn vị.

-    HS có hộ khẩu Q3 được Trường xét giảm 30% học phí học nghề hệ sơ cấp.

-    Giới thiệu việc làm miễn phí sau tốt nghiệp.  

-    Được tạm hoãn NVQS cho HS Nam theo Luật NVQS

-    Học sinh học tại xưởng thực hành với những thiết bị hiện đại, mỗi học sinh 1 máy.

I.  Trung cấp nghề KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1. Mục tiêu:

 - Đào tạo nhân viên trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp. Có kiến thức và kỹ năng về kế toán, tài chính, tin học, kinh tế,…thực hiện tốt việc hạch toán kế toán tài chính bằng tay và thành thạo trên máy tính. Có kỹ năng thực hành và sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán hiện hành

 - Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán

 - Tổ chức công tác kế toán phù hợp tình hình hoạt động doanh nghiệp

 - Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế

 - Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

 2. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp cấp 2 hoặc tương đương

 3. Thời gian học: 2 năm

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MH 01

Chính trị

MH 02

Pháp luật

MH 03

Giáo dục thể chất

MH 04

Giáo dục quốc phòng - an ninh

MH 05

Tin học

MH 06

Anh văn

MĐ 07

Kỹ năng sống

II

Các mô đun, môn học đào tạo nghề

II.1

Các mô đun, môn học kỹ thuật cơ sở

MH 8

Kinh tế vi mô

MH 9

Nguyên lý Thống kê

MH 10

Quản trị doanh nghiệp

MH 11

Tài chính doanh nghiệp

MH12

Soạn thảo văn bản

MH 13

Nguyên lý kế toán

II.2

Các mô đun, môn học chuyên môn nghề

MĐ 14

Kế toán doanh nghiệp 1

MĐ 15

Kiểm toán

MĐ 16

Kế toán doanh nghiệp 2

MH 17

Kế toán hành chính sự nghiệp

MĐ18

Tin học kế toán

MĐ 19

Thực tập nghề nghiệp nâng cao

MĐ 20

Thực hành sổ kế toán

MĐ 21

Thực hành Khai báo thuế

MĐ22

Thực tập tốt nghiệp


 1. Mục tiêu:

II. 
Trung cấp nghề Công Tác Xã Hội

  - Đào tạo nhân viên trung cấp nghề công tác xã hội:

+ Sau khi tốt nghiệp Công tác xã hội có thể:  công tác tại các cơ sở và tổ chức xã hội (các cơ sở, cơ quan, tổ chức công và tư ); Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo đục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hóa, môi trường...

+ Trang bị cho người học hệ thống tri thức khoa học cơ bản, hiện đại về chuyên ngành Công tác xã hội và những kỹ năng, nghiệp vụ thành thạo để tác nghiệp công tác xã hội trong các lĩnh vực, chuyên ngành Công tác xã hội trong các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng; Công tác xã hội, An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng, Công tác xã hội với trẻ em.

+ Áp dụng tốt tiến trình giải quyết vấn đề cho thân chủ: cá nhân, nhóm, cộng đồng.

+ Biết áp dụng các kỹ năng: lắng nghe, quan sát, vấn đàm, vãng gia, tham vấn, và viết phúc trình.

+ Thực hiện tốt các phương pháp CTXH: CTXH cá nhân, CTXH nhórn, Phát triển cộng đồng, Điều tra xã hội học.

2. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp cấp 2 hoặc tương đương

3. Thời gian học: 2 năm

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MH 01

Chính trị

MH 02

Pháp luật

MH 03

Giáo dục thể chất

MH 04

Giáo dục quốc phòng - an ninh

MH 05

Tin học

MH 06

Anh văn

II

Các mô đun, môn học đào tạo nghề

II.1

Các mô đun, môn học kỹ thuật cơ sở

MH07

Kỹ năng giao tiếp

MH 08

Điều tra & thống kê xã hội học

MH 09

Soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ

MH 10

Chính sách xã hội

MĐ 11

Dân số - Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình

II.2

Các mô đun, môn học chuyên môn nghề

MH 12

Nhập môn công tác xã hội

MĐ 13

Phát triển cộng đồng

MĐ 14

Công tác xã hội với trẻ em

MĐ 15

Công tác xã hội cá nhân và nhóm

MĐ 16

Công tác xã hội với người cao tuổi

MH 17

Công tác xã hội với người nghèo

MH 18

Chăm sóc sức khỏe tâm thần

MĐ 19

Công tác XH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS

MH 20

Công tác xã hội với người khuyết tật

MĐ 21

Thực tập và thi tốt nghiệp


III.
LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ

 

- Nghề: Kế toán doanh nghiệp:

 Thời gian học 18 tháng(3Học Kỳ)

 Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp trung cấp kế toán

 Học buổi tối

 Học phí:4.000.000đ/học kỳ

IV. Sơ cấp nghề (300 giờ) và thường xuyên (ngắn hạn)

1.  DẠY NGHỀ TIN HỌC

STT

Tên khoá học

Thời gian

Học Phí (VNĐ)

1

Lớp trình độ A

2 Tháng

600.000

2

Lớp trình độ B

1.5 Tháng

500.000

3

Lắp ráp và cài đặt phần mềm máy tính

1 Tháng

700.000

4

Photoshop

1 Tháng

1.000.000

5

Tin học ứng dụng

5 Tháng

900.000


 Hình ảnh phòng máy thực hành

2.  DẠY NGHỀ NẤU ĂN

STT

Tên khoá học

Thời gian

Học phí(VNĐ)

1

NẤU ĂN ĐÃI TIỆC 1

1 Tháng

1.500.000

2

NẤU ĂN ĐÃI TIỆC 2

1 Tháng

1.500.000

3

NẤU ĂN GIA ĐÌNH 1

1 Tháng

1.000.000

4

NẤU ĂN GIA ĐÌNH 2

1 Tháng

1.000.000

 

Hiện nay, Khoa Kinh tế và Công tác xã hội đã và đang phát triển theo hướng Đào tạo có chất lượng. Tạo cơ hội, trang bị kinh nghiệm cho học sinh ngay trong thời gian học tập tại Trường TCN Nhân Đạo. Học sinh được tiếp cận thực tế bằng hệ thống bài tập thực tế, đồ án, đề tài, .... Xây dựng và phát triển mô hình vừa học tập vừa sản xuất.

► Với nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị và sự phát triển của xã hội Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á. Khoa 
Kinh tế và Công tác xã hội luôn sẵn sàng đáp ứng với phương châm và mục tiêu đào tạo:

Chương trình tiến tiến - Giáo viên tận tình

Phụ huynh vững tin - Học sinh thành đạt

 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: