Thông tin HS

THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

 
Trong hệ thống sưởi – thông gió điều hòa không...

CẨM NANG CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH, SỨC KHỎE LAO ĐỘNG

 
Trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và giải đáp một số tình huống...

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013

 
Các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành tài liệu phục vụ môn luật...

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH

 
Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Hải. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật...

GIÁO TRÌNH LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM

 
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Phương. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức –...

GIÁO TRÌNH LUẬT NGÂN HÀNG

 
Tác giả: P.GS.TS Nguyễn Văn Vân. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội...

GIÁO TRÌNH CÔNG PHÁP QUỐC TẾ (QUYỂN 2)

 
Tác giả: TS. Trầng Thị Thùy Dương & TS. Trần Thăng Long. Do Nhà Xuất...

GIÁO TRÌNH CÔNG PHÁP QUỐC TẾ (QUYỂN 1)

 
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thùy Dương. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức –...

GIÁO TRÌNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - PHẦN II

 
Tác giả: TS. Trầng Việt Dũng. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội...

GIÁO TRÌNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - PHẦN I

 
Tác giả: TS. Trầng Việt Dũng. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội...

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

 
Tác giả: PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức –...

GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thương Huyền. Do: Nhà Xuất Bản Hồng Đức...

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH

 
Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Hải. Do: Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội...

GIÁO TRÌNH LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (PHẦN CÁC TỘI PHẠM – QUYỂN 2)

 
Tác giả: TS. Trần T Quang Vinh & TS. Phan Anh Tuấn. Do: Nhà Xuất Bản...

GIÁO TRÌNH TƯ PHÁP QUỐC TẾ (PHẦN CHUNG)

 
Tác giả: Nguyễn Thế Vinh.  Do: Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội...

GIÁO TRÌNH TƯ PHÁP QUỐC TẾ

 
Tác giả: PGS.TS. Mai Hồng Quý. Do: Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội...

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ QUYỀN THỪA KẾ

 
Tác giả: TS. Lê Minh Hùng. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật...

GIÁO TRÌNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

 
Tác giả: PGS.TS.GVC Nguyễn Cảnh Hợp. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức –...

GIÁO TRÌNH LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

 
Tác giả: TS. Võ Thị Kim Oanh. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội...

GIÁO TRÌNH LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (PHẦN CÁC TỘI PHẠM – QUYỂN 1)

 
Tác giả: TS. Trần Thị Quang Vinh.  Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức –...

GIÁO TRÌNH LUẬT ĐẤT ĐAI

 
Tác giả: Lưu Quốc Thái. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật...

GIÁO TRÌNH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

 
Tác giả: Bùi Việt Bắc. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật...

GIÁO TRÌNH XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

 
Tác giả: TS. Phạm Đức Trọng.  Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội...

GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI

 
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức –...

GIÁO TRÌNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM

 
Tác giả: TS. Phạm Đức Trang. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội...

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

 
Tác giả: TS. Phan Huy Hồng. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật...

GIÁO TRÌNH LUẬT LAO ĐỘNG

 
Tác giả: PGS.TS. Trần Hoàng Hải. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội...

GIÁO TRÌNH LUẬT THUẾ

 
Tác giả:TS. Nguyễn Thị Thủy. Do Nhà Xuất bản Hồng Đức – Hội...

KỸ NĂNG SỐNG DÀNH CHO MỌI NHÀ VÀ MỌI LỨA TUỔI

Tác giả: Vũ Tươi – Hữu Đại.  Do Nhà Xuất Bản Thế Giới. ...

Bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho trẻ

 
Tác giả: Nam Thành Do Nhà Xuất Bản Lao Động. Sách dày: 383 trang....

CÔNG CỤ PRA

 
Phương pháp đánh giá nông thôn có người dân tham gia. Tác giả: Trung...

HƯỚNG DẪN VÃNG GIA

 
Tác giả: -   Enfants Developpement -Do European Union  Sách dày: 121 trang....

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

 
Do Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Bà Rịa – Vũng Tàu,  tổ...

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

 
Tác giả: Trần Minh Hải. Do Lưu Hành Nội bộ. Sách dày: 133 trang....

CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP

 
Tác giả: Trần Hữu Trung & Nguyễn Văn Hồi Do  Nhà  Xuất  bản...

GIÁO TRÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN

 
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương. Do Nhà Xuất Bản Lao Động...

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CA VỀ CHĂM SÓC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN

 
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương. Do Nhà Xuất Bản Lao Động –...

HÀNH VI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

 
Tác giả: Cục Bảo Trợ Xã Hội Học Viện Xã Hội Châu Á Tổ chức...

NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI NỀN TẢNG TRIẾT LÝ VÀ KIẾN THỨC

 
Tác giả: Cục Bảo Trợ Xã Hội Học Viện Xã Hội Châu Á & Tổ...

CÔNG TÁC XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

 
Tác giả: Cục Bảo Trợ Xã Hội Học Viện Xã Hội Châu Á & Tổ...

Nghệ thuật trang điểm nét duyên của riêng bạn

 
Tác giả: Nhiều Tác Giả. Do Nhà Xuất Bản Kim Đồng. Sách dày: 64...

TRANG ĐIỂM MÓNG

 
Tác giả: Nhiều Tác Giả. Do Nhà Xuất Bản Tổng Hợp. Sách dày: 193...

CẨM NANG CHĂM SÓC DA

 
Tác giả: Hán Vi. Do Nhà Xuất Bản Tồng Hợp. Sách dày: 160 trang....

TỰ LÀM ĐẸP BẰNG MẶT NẠ SỮA

 
Tác giả: Nhiều Tác Giả. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức. Sách dày: 72...

Cẩm nang chăm sóc sức khỏe và luyện thể hình đẹp

 
Tác giả: Nguyễn Lân Đính.  Do Nhà Xuất Bản Trẻ. Sách dày: 220...

KỸ THUẬT TẠO MẪU TÓC

 
Tác giả: Tiểu Quỳnh. Do Nhà Xuất Bản Tổng Hợp. Sách dày: 47...

KỸ NĂNG SỐNG CHO TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

 
Tác giả : Nguyễn Thị Oanh           Do nhà xuất bản Trẻ - 2008...

TRỢ GIÚP TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HÒA NHẬP HỌC ĐƯỜNG

 
Tác giả: ThS. Phạm Văn Hảo. Do Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội....

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRỢ GIÚP NGƯỜI CAO TUỔI

 
Tác giả: Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa Do Nhà Xuất Bản Lao...

DỰNG HÌNH 3D TỪ ẢNH BITMAP VỚI 3DS MAX

 
Tác giả : Quang Huấn – Ánh Tuyết - Do nhà xuất bản Hồng Đức. ...

TĂNG CƯỜNG VĂN HÓA NGHỀ THÚC ĐẨY VIỆC LÀM BỀN VỮNG

 
Tác giả : Do nhiều tác giả viết (Thuộc  Hội dạy nghề Việt Nam )  ...

NHỮNG MẪU THƯ XÃ GIAO BẰNG TIẾNG ANH

 
Tác giả : Nguyễn Thành Yến ( biên dịch )      Do Nhà xuất bản TP....

WORKSHOP NÂNG CAO NĂNG LỰC HỖ TRỢ SỰ PHÁT TRIỂN CHO TRẺ

 
Tác giả: Leftovers Love Sharing Community  Sách dày: 110 trang....

Hướng dẫn tự học ngôn ngữ lập trình Javascrip

 
Tác giả: Nguyễn Nam Thuận. Do Nhà Xuất Bản Thông Tin Truyền Thông. ...

Kỹ thuật thâm nhập sử dụng sửa chửa & cài đặt các đời điện thoại

 
Tác giả: Nguyễn Nam Thuận. Do Nhà xuất bản Hồng Đức. Sách dày:...

QUẢN TRỊ MẠNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA ACTIVE DIRECTORY

 
Tác giả: Ngọc Tuấn. Do Nhà xuất bản thống kê. Sách dày: 364...

CCNA LABPRO

 
Tác giả: - Đặng Quang Minh - Bùi Nguyễn Hoàng Long - Phạm Đình Thông. ...

DREAMWEAVER

 
Tác giả: Huỳnh Văn Phước. Sách dày: 180 trang....

TRUNG TÂM TRẺ EM KHU VỰC TỔNG HỢP

 
Tác giả: Trường TCN Nhân Đạo Koica Leftovers love sharing Community. Sách...

Hướng dẫn triển khai đề án phát triển nghề công tác xã hội

 
Tác giả: The ATLANTIC Philanthropies Do Nhà Xuất Bản Thống Kê. Sách...

Quản lý ca trong thực hành công tác xã hội với trẻ em

 
Tác giả: Dự Án Cầu Vòng.  Sách dày: 140 trang....

Công tác xã hội trợ giúp người nhiễm HIV

 
Tác giả: Bùi Thị Xuân Mai. Do Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội. ...

Công tác xã hội phục hồi chức năng cho trẻ bại não

 
Tác giả: Trần Văn Lý. Do Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội. Sách...

Công tác xã hội với người khuyết tật

 
Tác giả: Hà Thị Thư. Do Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội. Sách...

Công tác xã hội bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình

 
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoa. Do Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội....

Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích

 
Tác giả: Nguyễn Trọng Tiến. Do Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội....

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRỢ GIÚP TRẺ TỰ KỶ

 
Tác giả: Vũ Bích Hạnh. Do Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội. ...

HỒ SƠ XÃ HỘI

 
Tác giả : NGUYỄN THI OANH           Sách dự án nâng cao năng...

KỸ NĂNG BIỆN HỘ

 
Tác giả :Thạc sĩ LÊ THỊ MỸ HƯƠNG          Sách dự án nâng...

CAN THIỆP KHUNG HOẢNG

 
Tác giả :Thạc sĩ NGUYỄN THI DIỄM HƯƠNG          Sách dự án...

TỰ NHẬN THỨC

 
 Tác giả :TRƯƠNG NGUYỄN BẢO TRÂN           Sách dự án nâng...

Kỹ năng xây dựng mạng lưới và vận động nguồn lực.

 
Tác giả :Thạc sĩ  ĐỖ VĂN BÌNH          Sách dự án nâng cao...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 - 2018: HỌC NGHỀ LỚP DH17GD

 
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 31/07/2017(Điều chỉnh lần 1, ngày...

KỸ NĂNG THAM VẤN

 
Tác giả : Thạc sĩ NGUYỄN THI DIỄM HƯƠNG - Thạc sĩ PHẠM THỊ KIM...

Lịch kiểm tra hết môn học các lớp nghề

 
Kiểm tra từ ngày 6/7  ->...

GIỚI THIỆU NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

 
Tác giả :Thạc sĩ NGUYỄN THI NGỌC BÍCH          Sách dự án...

HỖ TRỢ NGƯỜI CHĂM SÓC

 
Tác giả : TRẦN THỊ NHIỄU           Sách dự án nâng cao năng...

NĂNG ĐỘNG NHÓM

 
Tác giả :TRẦN THI HỒNG CHÂU           Sách dự án nâng cao...

KỸ NĂNG VẤN ĐÀM

 
Tác giả :Thạc sĩ CHU DŨNG           Sách dự án nâng cao năng...

HÀNH VI LỆCH CHUẨN.

 
Tác giả :Thạc sĩ TRƯƠNG THANH TÂM           Sách dự án nâng...

Bảo vệ và hỗ trợ tâm lý cho trẻ trong trường hợp khẩn cấp

 
Tác giả : Thạc sĩ NGUYỄN THI THANH TUYỀN           Sách dự án...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 LỚP DHC15 + MC15

 
ÁP DỤNG TỪ NGÀY:  04/07/2017 HỌC CÁC MÔN CHUNG...

Tổ chức các hoạt động dựa vào cộng đồng

 
Tác giả :Thạc sĩ LÊ THỊ MỸ HIỀN           Sách dự án nâng...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 LỚP DC15 + DT15 + ML15

 
HỌC NGHỀ VÀ HỌC CÁC MÔN CHUNG, ÁP DỤNG TỪ NGÀY:  04/07/2017...

QUẢN LÝ CA

 
Tác giả : PHAN THỊ MỸ NHUNG            Sách dự án nâng cao...

Các giai đoạn phát triển của con người

 
Tác giả :Thạc sĩ NGUYỄN THI DIỄM HƯƠNG.      Sách dự án nâng...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4, NĂM HỌC 2016 - 2017: CTXH

 
Lớp XH15C2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/03/2017 ĐẾN 29/7/2017...

Những con tim hội ngộ

 
Tác giả : NHIỀU TÁC GIẢ         Do nhà xuất bản Trẻ  Sách...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4, NĂM HỌC 2016 - 2017

 
Lớp XH15C1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2017 ĐẾN 10/6/2017 ...

Hướng dẫn thiết kế lắp ráp robot từ các linh kiện thông dụng

 
Tác giả: TRẦN THẾ SAN  ( Biên dịch) Nhả xuất bản  Đà nẵng   ...

Dấn thân vào đời

 
Tác giả :  Phạm Côn Sơn Do Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Tháp . ...

Con người không thể đoán trước

 
Tác giả : Andre Bourguignon ( dịch )           Do nhà xuất bản...

ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH PLC

 
Tác giả: Tăng văn Mùi – Nguyễn Tiến  Dũng. Do NXB : Khoa học kỹ...

SỬA CHỮA TỦ LẠNH VÀ MÁY ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG

 
Tác giả : Nguyễn Đức Lợi    Do Nhà xuất bản Giáo dục  - 2009 ...

DÁM THÀNH CÔNG (DARE TO WIN)

 
Tác giả: Jack Canfield & Mark Victor Hansen Biên dịch: Gia Văn –...

270 THỦ THUẬT VÀ MẸO HAY TRONG INDESIGN CS4

 
Tác giả : Th.S Nguyễn Nam Thuận             Do nhà xuất bản...

CẨM NANG SỬ LÝ SỰ CỐ ĐIỆN – ĐIỆN TƯ

 
Tác giả : Trần Thế San – Nguyễn Trọng Thắng    Do Nhà xuất bản...

CẨM NANG SƠ CẤP CỨU TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN

 
Tác giả : NGUYỄN LÂN ĐÍNH       Do nhà xuất bản  Phụ nữ - 2003...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM 2016 - 2017

 
NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/11/2016  đến...

10 CÁCH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

 
Tác giả : Nguyễn Thị Oanh       Do Nhà xuất bản Trẻ - 2008 Sách...

CẨM NANG NHÍP ẢNH

 
Tác giả: Thế Sang – Hoàng Phương   Do  nhả xuất bản Đồng Nai...

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

 
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi       Do nhà xuất bản Khoa học và kỹ...

ỨNG DỤNG KHOA HỌC TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

 
Tác giả : Thanh Thảo (sựu tầm và dịch )        Do nhà xuất...

TẠI SAO CẦN ĐƠN GIẢN ?

 
Tác giả : Tiến sĩ Low Guat Tin Học viện giáo dục quốc gia Singapore ...

SỔ TAY MẸO VẶT TRONG SỬ DỤNG INTERNET

 
Tác giả : Hà Thành -  Trí Việt      Do nhà xuất bản Văn hóa...

NHỮNG ĐỨC TÍNH VÀNG TRONG GIAO TIẾP

 
Tác giả : DƯƠNG XUÂN VŨ – LÝ LONG CƠ       Do nhà xuất bản Thanh...

KINH NGHIỆM SỐNG 20 KINH NGHIỆM QÚY BÁU

 
Tác giả : Nhân Văn ( biên dịch )     Do Nhà xuất bản Thanh Hóa -...

HẠNH PHÚC TẠI TÂM

 
Tác giả : Lê Thị Thanh Tâm – Dương Ngọc Hân (dịch)    Do Nhà...

CƠ SỞ TRUYỀN NHIỆT

 
Tác giả : Hoàng Đình Tín     Do Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia...

Nghệ thuật chăm sóc và làm đẹp da

 
Tác giả: Mai Chi Do Nhà xuất bản Văn hóa thông tin xuất bản năm 2007...

Trò chuyện về giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản

 
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trần Thị Kim Lý và Phan Ý Lan Do...

Tự làm đẹp bằng mặt nạ sữa

 
Tác giả: Dược Lan Do Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2012 ...

Khéo tay trang điểm thủ pháp giản dị

 
Tác giả: Hermes House Do Nhà xuất bản Tổng Hợp Tp.HCM xuất bản năm...

CƠ SỞ NGHIÊM CỨU VÀ SÁNG TẠO ROBOTICS

 
Tác giả : Trần Thế Sang ( Biên dịch )        Do nhà xuất thống...

TƯ TƯỞNG LỚN THÀNH CÔNG LỚN

 
Tác giả:  LÊ TUYÊN ( dịch) Do  nhả xuất bản Trẻ  xuất bản ...

TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!!!

 
Tác Giả: (ADAM KHOO) Dịch giả: Trần Đăng Khoa & Uông Xuân Vy Do...

TÍNH CÁCH LÀ SỐ PHẬN

 
Tác giả : John McCain và Mark Salter Phan Hoàng Lệ Thủy ( dịch)   Do...

THAY THÁI ĐỘ ĐỔI CUỘC ĐỜI

 
Tác giả: JEFF KELLER Biên dịch: Nguyễn Văn Phước – Tâm Hằng –...

Sống và Suy ngẫm

 
Tác giả: V.N.KAKAR Biên dịch: Việt Khương – Hạnh Nguyên Do nhà...

NƠI DÒNG SÔNG CHẢY

 
Tác giả : MAI SÔNG BÉ       Do nhà xuất bản Đồng Nai  - 2009 ...

NHỮNG CON TIM HỘI NGỘ

 
Tác giả : Nhiều tác giả Do nhà xuất bản trẻ xuất bản năm  2006...

MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 
Tác giả : Lê Văn Khoa ( Chủ biên )        Do nhà xuất bản Giáo...

NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM

 
Tác giả : Đặng Thùy Trâm            Do nhà xuất Hội nhà văn...

NHỮNG KHOẢNG LẶNG CUỘC SỐNG

 
Tác giả: Nhiều tác giả tổng hợp và thực hiện (-First News) Biên...

MAKETING CĂN BẢN

 
Tác giả : Ts Phan Thăng – Phan Đình Quyền         Do nhà xuất...

MẸ QUÀ TẶNG CỦA THƯỢNG ĐẾ

 
Tác giả : Lê Quang ( sưu tầm )     Do Nhà xuất bản trẻ  - 2009 ...

Khác nhau giữa người thông minh và kẻ ngu tối

 
Tác giả : Hoàng Kim             Do nhà xuất bản Thanh Niên  -...

KẺ THÀNH CÔNG PHẢI BIẾT LẮNG NGHE

 
Tác giả: Kim Diệu (dịch) Do  nhả xuất bản Lao độn Hà nội xuất...

Hòa bình niềm mơ ước của nhân loại

 
Tác giả: Nguyễn Kim Dân (dịch) Do  nhả xuất bản Tự điển Bách...

Hãy mở cửa tâm hồn bạn

 
Tác giả : Jack Canfield, Mark Vitor Hansen ( Thuyết Minh dịch )         ...

Giáo dục vì cuộc sống

 
Tác giả: HÀ HẢI CHÂU ( dịch) Do  nhả xuất bản Trẻ  xuất bản ...

Điều kỳ diệu của ý tưởng lớn

 
Tác giả: Vĩnh Khôi ( dịch) Do  nhả xuất bản Đồng Nai  xuất...

THÓI QUEN XẤU ƠI ! CHÀO MI

 
Tác giả : Ng Thị Mai (dịch)    Do Nhà xuất bản Thời Đại  - 2011...

GƯƠNG NGHỊ LỰC

 
Tác giả : TẾ XUYÊN Do nhà xuất bản Phương Đông  - 2005 Sách dày...

CHIẾN LƯỢC BẢN THÂN

 
Tác giả : Lưu Văn hy và Hà Trung Khâm  ( dịch )       Do nhà xuất...

Học sinh có phải bắt buộc mua bảo hiểm y tế theo trường?

ANTD.VN -Vào năm học mới, một trong những khoản thu đối với học sinh...

ĐẠO LÀM NGƯỜI

 
Tác giả : Trần Minh Nhật  ( biên dịch ) Do Nhà xuất bản Thanh niên...

Mức hưởng BHYT khi khám, chữa bệnh trái tuyến

 
Nội dung này được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày...

BÍ MẬT CỦA MAY MẮN

 
Tác giả: Alex Rovira & Fernando Trias de Bes Biên dịch:Nguyễn Văn...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NGHỀ KHÓA 2014, 2015

Xét bổ sung đối với người học nộp bằng tốt nghiệp văn hóa THPT...

BIẾT GIAO TIẾP ĐỂ THÀNH CÔNG

 
Tác giả: Nguyễn Văn Hải Do  nhả xuất bản văn hóa thông tin  xuất...

CẨM NANG LÀM NGƯỜI

 
Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm – Trương Ngọc Quỳnh. Do  nhả xuất...

100 CÁCH GIAO TIẾP CẦN HỌC HỎI TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY

 
Tác giả : Bích Lãnh Do nhà xuất Thanh niên  - 2010. Sách dày 194...

Phương pháp rèn luyện trí nhớ

 
Tác giả : Trần Thị Thanh Liêm – Trương Ngọc Quỳnh           ...

Tâm lý trong cuộc sống

 
Tác giả : Nguyễn  Hoàng Thanh            Do nhà xuất Lao Động...

Nghệ thuật giao tiếp và chỉ huy

 
Tác giả : Đỗ Đình Tiệm – Phạm Công Minh           Do nhà...

100 MẪU TRUYỆN GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN Ý CHÍ

 
THƯ VIỆN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NHÂN ĐẠO...

ĐẨY LÙI MA TUÝ RA KHỎI HỌC ĐƯỜNG

 
Tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm hoạ lớn của nhân loại;...

NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI NỀN TẢNG TRIẾT LÝ VÀ KIẾNTHỨC

 
Tác giả : Tổ chức Unicef Nhà xuất bản: Hà Nội Xuất bản năm :...

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

 
T ổ chức t hi  ngày 22/07/2017. ...

QUẢN LÝ CA VẾ CHĂM SÓC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN

 
Chủ biên: THS. Nguyễn Thị Thanh Hương Nhà xuất bản: Lao động và xã...

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN

 
Chủ biên: THS. Nguyễn Thị Thanh Hương Nhà xuất bản: Lao động và xã...

NGHỆ THUẬT TRANG ĐIỂM CÔ DÂU

 
Tác giả: Tiểu Quỳnh (biên dịch). Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin ...

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC SẮC ĐẸP TỪ THẢO MỘC

 
Tác giả: Đào Đoan Nghiêm. Nhà xuất bản: Trẻ Năm xuất bản: 2007....

NGHỆ THUẬT LÀM ĐẸP MÓNG TAY

 
Tác giả: Tiểu Quỳnh (biên dịch). Nhà xuất bản: Tổng hợp TPHCM. Sách...

ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT VỜI

 
Tác giả: Quỳnh Anh. Nhà xuất bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2012....

CHĂM SÓC DA PHỤ NỮ

 
Mã sách : SĐ000039 Tác giả : Tiểu Quỳnh (biên dịch) Nhà xuất...

ĐỂ CÓ ĐÔI MẮT ĐẸP

 
Mã sách : SĐ000030 Tác giả: Khải Hùng, Nhà xuất bản: Thanh Niên ...

GIẢM CÂN ĐỂ CHỮA BỆNH VÀ GIỮ DÁNG

 
Mã sách : SĐ000045 Tác giả: DSCK II Bùi Văn Uy - BS Vũ Trung Hải Nhà...

232 LOẠI SINH TỐ BỔ DƯỠNG CHO SỨC KHỎE

 
Mã sách : SĐ00023 Tác giả: MAI LAM, Nhà xuất bản: HỒNG ĐỨC. Năm...

Điều kỳ diệu của ý tưởng lớn

 
Tác giả: Vĩnh Khôi ( dịch) Do  nhả xuất bản Đồng Nai  xuất...

Những điều kỳ diệu trong cuộc sống

 
Tác giả : Nguyễn Hoàng Long (Biên dịch) Do nhà xuất bản Lao động  -...

Con đường tuổi trẻ

 
Tác giả : Đỗ Như Nghĩa ( dịch ) Do Nhà xuất bản trẻ  - 2006 ...

Tuyển Tập MẠC CAN

 
Tác giả: MẠC CAN Biên Tập: Nguyễn Thanh Bình Do NXB Thanh Niên - 2010,...

Vật dụng trong đời sống

 
Tác giả : Nguyễn Tứ Do nhà xuất bản trẻ  - 2007 Sách dày 178...

Vật liệu Điện – Điện Tử

 
Tác giả :  Dương vũ Văn. Do nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM...

Kỹ thuật quấn dây

 
Máy biến áp động cơ vạn năng động cơ 1 pha- 3 pha. Tác giả : ...

Tổng hợp mạch điện trong nhà

 
Tác giả :  KS, Nguyễn Đức Ánh Do nhà xuất bản tổng hợp TPHCM - ...

52 tuần đưa luật hấp dẫn vào cuộc sống

 
Tác giả :  Quách Tuấn Khanh Do nhà xuất bản Dân trí -  Xuất bản...

Lời trái tim mách bảo

 
Tác giả : Trần Nguyên Hạnh Do nhà xuất Trẻ  -  xuất bản năm 2006...

Thuốc – mỹ phẩm với sức khỏe và sắc đẹp giới nữ

 
Tác giả :  Ds. Bùi Văn Uy Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn - năm 2009 ...

Gia lễ xưa và nay

 
Tác giả : Phạm Côn Sơn (Nhân Văn biên dịch) Do nhà xuất Thanh Niên ...

Nghệ thuật hài hước

Tác giả : Phong Liễu (Nhân Văn biên dịch ) Do nhà xuất Thanh Hóa  -...

Kết quả thi hoàn thành chương trình văn hoá

 
Lớp công tác xã hội khoá...
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: