Thời khoá biểu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 - 2018: HỌC NGHỀ LỚP DH17GD

 
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 31/07/2017(Điều chỉnh lần 1, ngày...

Lịch kiểm tra hết môn học các lớp nghề

 
Kiểm tra từ ngày 6/7  ->...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 LỚP DHC15 + MC15

 
ÁP DỤNG TỪ NGÀY:  04/07/2017 HỌC CÁC MÔN CHUNG...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 LỚP DC15 + DT15 + ML15

 
HỌC NGHỀ VÀ HỌC CÁC MÔN CHUNG, ÁP DỤNG TỪ NGÀY:  04/07/2017...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4, NĂM HỌC 2016 - 2017: CTXH

 
Lớp XH15C2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/03/2017 ĐẾN 29/7/2017...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4, NĂM HỌC 2016 - 2017

 
Lớp XH15C1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2017 ĐẾN 10/6/2017 ...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM 2016 - 2017

 
NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/11/2016  đến...
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: