Xin chào: Khách
Lịch thi học kỳ các lớp nghề 2012A&2011C, 2012B, và 2012C
Ngày đăng : 4/6/2013 10:04:00 AM
    
Đợt 2 - Tháng 01/2013
Đề nghị các sinh viên chú ý có mặt tại phòng thi đúng ngày thi, giờ thi và ký tên đầy đủ.
Đợt 2 - Tháng 01/2013
Đề nghị các sinh viên chú ý có mặt tại phòng thi đúng ngày thi, giờ thi và ký tên đầy đủ.

Click vào đây để tải file
CÁC TIN BÀI KHÁC